YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SİTE HARİTASI
GENEL KURUL DENETÇİ RAPORU
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA

Şirketin 2012 yılı Hesap Dönemi ile ilgili iç denetim çalışmalarının sonuçları aşağıda yüksek görüşlerinize sunulmuştur.

1. İşletmenin mahiyet ve önemine göre tutulması zorunlu olan defter dosya ve kayıtlarının tutulduğu, defterlerin tutulmasında yasalar ve muhasebe tarz ve usullerine, ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunun hükümlerine uyulduğu görülmüştür.

2. Şirket finansal tablolarında gösterilen değerler defter kaydına uygun olup, bunların düzenlenmesinde ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hareket edilmiştir. Yönetim Kurulu’nca Genel Kurul’a sunulan finansal tabloların Türk Ticaret Kanunu’nun ilkeleri uyarınca düzenlendiği ve resmi defter kayıtlarının aynısı olduğu görülmüştür.

3. Şirket Yönetimi ile ilgili kararların usulüne uygun şekilde tutulan karar defterine geçirildiği görülmüştür.

Netice olarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış bulunan raporda özetlenen Şirket çalışmalarının ve buna bağlı sunulan finansal tabloların onaylanmasını Genel Kurul’un yüksek görüşlerine sunarız.

DENETÇİ DENETÇİ
BARBAROS H. ÇAĞA TOLGA BABALI