KURUMSAL
GENEL AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (“Doğan Burda” veya “Şirket”) ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır.) hazırladık.

Çalışan Adayları

Stajyer Adayları

Tedarikçi Yetkilileri

Tedarikçi Çalışanları

Ziyaretçiler

Çevrimiçi Ziyaretçiler

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişiler

Ürün veya Hizmet Alan Kişiler

Hissedar/ Ortak

Aydınlatma Metni Doğan Burda tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Doğan Burda , Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin … adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

ÇALIŞANLAR