KURUMSAL YÖNETİM
İÇERİDEN BİLGİ ALANLAR
31.01.2017 itibariyle içeriden ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda verilmektedir.
AD - SOYAD
ÜNVAN
Hans Eckart Gerhard BOLLMANN
Yönetim Kurulu Başkanı
Hanzade V. DOĞAN BOYNER
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Fabrizio D’ANGELO
Yönetim Kurulu Üyesi
Soner GEDİK
Yönetim Kurulu Üyesi
Karl Günter SELL
Yönetim Kurulu Üyesi
Paolo Zanetto
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Mehmet Yakup Yılmaz
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı
Metin Tanju Erkoç
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Eyüp Koray Bilici
Reklam Grup Başkanı
M. Orhan Taşkın
Satış Direktörü
A. Didem Kurucu
Finans Direktörü
Servet Kavasoğlu
Üretim Direktörü
Tolga Babalı
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Risk Yönetiminden Sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetçilik
Seda İdil Çağa Değerli
Çağa Hukuk Bürosu, Burda GmbH Yasal Temsilcisi
Claus Thomas Kuhn
Burda GmbH / Finans Direktörü
Alparslan İçli
Muhasebe Müdürü
Murat Doğu
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yukarıda belirtilenler haricinde, adları açıkça yazılmamış olmakla birlikte;

  • Şirketimizin müşterek yönetim ortakları Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Burda GmBh’deki ilgili diğer üst düzey yöneticiler ve personeller, 
  • Bağımsız Denetim Kuruluşu çalışanları, 
  • Şirketimize hizmet veren Yeminli Mali Müşavirler, 
  • Mali kontrol ve denetim sürecinde görev alanlar, 

içeriden öğrenen kişiler kapsamında değerlendirilmektedir.